EPVET (e-Portfolio in Vocational Education and Training)

 "Mesleki Eğitimde e-Portfolyo Süreci" (ePVET), Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı B tipi projeler kapsamında bir pilot projedir. 2006 seçim yılında kabul edilen projenin genel amacı, elektronik portfolyo anlayışının Avrupa düzeyinde kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmaktır.

Proje kapsamında, mesleki eğitimdeki eğiticiler ve öğrenciler için üç temel ürün geliştirilecektir. Bunlar;
 

  » Eğiticilerin kendi derslerine yönelik e-portfolyo süreçleri tasarlayabilmelerini kolaylaştırmak için esnek ve her alana uyarlanabilir bir e-portfolyo çerçevesi (e-portfolio framework),
  »  e-portfolyo anlayışının eğiticiler ve öğrenciler tarafından öğrenilmesini kolaylaştırmak için öğrenme materyalleri (learning materials)
  » e-portfolio süreç tasarımlarına örnek oluşturmak için örnek e-portfolyolar. 


ePVET projesini başarı ile gerçekleştiren edimsoft, e-portfolio çatısını genişleterek Üniversite Yönetim Sistemi'ne dönüştürmüştür. Yazılım'da her ülke için ülke admini, bölge admini, rektör, dekan, sekreterya, öğretim görevlisi atanmakta,her yetki grubu kendisine özel tasarlanan ekranlarda işlemlerini yapmaktadır. öğrenciler eğitimlerini eportfolio frameworkunda gerçekleştirmekte ve bu süreçte kendilerine atanan danışman ve öğretim görevlilieri ile sürekli etkileşim halinde olmaktadırlar. Öğrencinin tüm faaliyetleri yine eportfolio framework üzerinde takip edilmekte ve öğrenci için canlı cv olacak şekilde özelleştirilebilmektedir. Ebeveyn yetkisi ile ebeveynlerinde portfolio sürecine dahil edilmesi sağlanarak eportfolio çatısı zenginleştirilmiştir.

E-YOKSUL (Yoksulluk Haritası - Elazığ -)

Yoksulluk Haritası  (e-yoksul) yoksulların yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen operasyonel eğilimli bir projedir.

Bu proje çalışması, 01.12.2006 tarihinde Elazığ'da başladı ve 30.11.2007 tarihinde tamamlanarak hizmete sunuldu.Başlangıçta 10.000 yoksul aileye ulaşmayı hedefleyen bu çalışma 7500 yoksul ailenin sosyo-kültürel ve demografik özelliklerini tespit ederek Türkiye’de bu alanda yapılan yoksullukla ilgili nokta çalışmalarının en kapsamlısı oldu. Projemiz teknik anlamda yoksullukla ilgili sosyolojik bakışı yazılım diline çevirerek bu alandaki çalışmalara yeni bir soluk getirmektedir. Böylece “Yoksulluk Haritası”nın, yoksulluğu; somut,ulaşılabilir, ölçülebilir, izlenebilir ve müdahale edilebilir bir alan haline getirdiğini söyleyebiliriz.

Yoksullukta öngörülebilirliği temel alan Projemiz üçayaklı bir temele dayanmaktadır. Birincisi alan araştırmasıyla yoksulların ve yoksulluk derecelerinin tespiti, ikincisi yoksulların durumlarını ve yoksulluk değişkenlerini gösteren veri tabanı, üçüncüsü ise kurumlar arası işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak online merkezli bir yardım ve hizmet organizasyonudur. Tüm süreç e-yoksul yazılımı ile yönetilmiştir. Gelişmiş bir istatistik altyapısının yanı sıra, psikolojik ve sosyolojik tabanlı anket soruları ile  her yoksul için bir yoksulluk puanı hesaplanmış ve kurumların yoksul hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşması sağlanmıştır..
 

Tunceli Üniversites Organik Gıda Projesi (Bölgede üretilen yöresel organik gıdalarla kadın istihdamının geliştirilmesi )

Bölgede üretilen yöresel organik gıdalarla kadın istihdamının geliştirilmesi Tunceli Üniversitesi ve ELGİAD’ ın kadın istihdamının desteklenmesi programı ile AB projesinin yazılım ayağını üstlenen edimsoft, katılımcı ve bölgedeki üreticilerin ürünlerini satacakları e-ticaret sistemini hazırlamıştır. Bu süreçte katılımcılara gerekli teknik bilgi ve e-ticaret hususunda da rehberlik yaparak projenin başarısına büyük katkıda bulunmuştur.

Edim Bilgisayar Yazılım ve Ürünleri Ltd. Şti.

Rasim Paşa Mah. Rıhtım Cad. Derya İş Merkezi No:28/72 Kadıköy / İstanbul

Tel : 90 537 557 00 38
edim@edimsoft.com

işimizi biliyoruz.. Kod yazmak bizde aşkın terennümleri, eser çıkartmak ise tutkumuzdur..
Hayalinizdeki projeleriniz bizimle hayat bulsun.. Aşka katkınız olsun..