EDİYOS İNSANİ YARDIM ORGANİZASYON SİSTEMİ

EDİYOS İnsani yardım organizasyon sistemi 9 yıllık tecrübemizin sağlam kodlara dönüştüğü bir yazılımdır. Daha öncesinde e-yoksul projesi ve paket programını başarılı şekilde geliştiren edimsoft, 2015 yılı başında daha kapsamlı ve tüm yardım kuruluşlarını kapsayacak şekilde EDİYOS'u geliştirmeye başlamıştır.

EDİYOS kullanımı son derece kolay olan ve son teknolojiyi kapsayan alt yapısı ile online ve full entegre çalışmaktadır.

Bağışçı ile bağış yapılan kişileri buluşturuan ediyos, kompleks bir iş olan yardımı yerine doğru ve sağlam ulaştırma sorumluluğundaki iş akışını başarılı şekilde koordine etmektedir. Şu an aktif bir yardım kuruluşunda kullanılmaya başlanmış olup, test süreçleri ve geliştirilme safhası devam etmektedir.